پژمان خلیلی

مشخصات استاد

نام و نام خانوادگی : پژمان خلیلی

مدرس ساز : گیتار الکتریک- آکوستیک- کلاسیک- پاپ

روز های حضور در آموزشگاه :  شنبه