رابعه افتخاری

مشخصات استاد

نام و نام خانوادگی : رابعه افتخاری

مدرس ساز :   سه تار و شورانگیز

روز های حضور در آموزشگاه :  چهار شنبه