استاد عسل فلاح

مشخصات استاد

نام و نام خانوادگی : عسل فلاح

مدرس دوره های :  طراحی و نقاشی

روز های حضور در آموزشگاه :  دوشنبه و چهارشنبه