برنامه کلاس ها سازهای سازهای ایرانی آواز ایرانی

برای هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید :

 ۸۸۰۴۸۸۴۳ – ۸۸۰۵۳۳۰۰

برنامه کلاس هاس سازهای ایرانی و آواز ایرانی

آموزشگاه موسیقی تماشاگه راز