رزماری عیسی پور

مشخصات استاد

نام و نام خانوادگی : رزماری عیسی پور

مدرس ساز :  صدا سازی و آواز کلاسیک

روز های حضور در آموزشگاه :  دوشنبه – چهار شنبه